SÁCH DOANH NHÂN TỰ HỌC

Phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Tác giả: John C. Maxwell

Trong thế giới đầy biến động như hiện nay, ai cũng cần trở thành lãnh đạo. Thế nhưng, không ít người băn khoăn với câu hỏi "lãnh đạo là gì?". Trong cuốn sách "Phát triển kỹ năng lãnh đạo", câu trả lời của tác giả John C. Maxwell rất đơn giản: lãnh đạo là gây ảnh hưởng. Ông cho rằng: Nếu một người cho rằng mình đang lãnh đạo, nhưng không ai theo gót anh ta, thì người ấy chỉ đang dạo bộ mà thôi.
Maxwell khẳng định "Chìa khóa để thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công". Ông cũng tin tưởng rằng, lãnh đạo không phải là khái niệm dành riêng cho người "sinh ra để làm lãnh đạo" mà đó hoàn toàn là những kỹ năng có thể học được.


Tác giả lập luận rằng có sự nhầm lẫn nào đó trong cách phân biệt hai khái niệm "lãnh đạo" và "quản lý". Mọi người không ai muốn bị quản lý mà họ muốn làm lãnh đạo. "Bạn có thể dẫn con ngựa của mình tới vũng nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống nước. Nếu bạn muốn quản lý ai đó, trước hết bạn phải biết chế ngự chính mình, và thực hiện được điều đó nghĩa là bạn đã chuyển từ vai trò quản lý sang vai trò lãnh đạo"

Để làm rõ khái niệm "lãnh đạo là gây ảnh hưởng", Maxwell đã chỉ ra 5 cấp độ lãnh đạo, bao gồm: chức vị, sự chấp thuận, định hướng kết quả, phát triển con người và cá nhân. Cụ thể là:
Cấp độ 1: Chức vị: Mọi người đi theo bạn vì họ buộc phải theo.
Cấp độ 2: Sự chấp thuận: Mọi người đi theo bạn vì họ muốn theo.
Cấp độ 3: Định hướng kết quả: Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức
Cấp độ 4: Phát triển con người: Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ.
Cấp độ 5: Cá nhân: Mọi người đi theo bạn vì bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì

Qua 10 chương, cuốn sách đã đi từ định nghĩa về lãnh đạo tới những khẳng định của tác giả. Với ông, thành tố quan trọng nhất trong kỹ năng lãnh đạo là tính nhất quán, sự sát hạch khắt khe với nhà lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi tích cực; con đường hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo nhanh nhất: giải quyết vấn đề.

Ông cũng nhấn mạnh một ưu điểm trong năng lực lãnh đạo là thái độ, và con người là vốn quý nhất của nhà lãnh đạo. Thêm vào đó, phẩm chất quan trọng của nhà lãnh đạo là có tầm nhìn, và cái giá của lãnh đạo: tự kỷ luật và bài học quan trọng nhất chính là phát triển đội ngũ nhân sự.

 


 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc