TƯ VẤN CẢi tiẾn năng suẤt
(KAIZEN ACTION)

 

Phần 1. Giới thiệu dịch vụ
Dịch vụ tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN là dịch vụ tư vấn chuyên sâu và toàn diện, nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng thành công triết lý Kaizen vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp, xác định các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải tiến.
- Phân tích quy trình, thực trạng hiện tại, tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, lãng phí và thiếu sót trong quản lý và sản xuất.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của Kaizen, như 5S, PDCA, TPM, JIT, Poka Yoke, Kanban, v.v.
- Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải tiến, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả.
- Bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải tiến tiếp theo và duy trì sự cải tiến liên tục.

Phần 2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và lợi nhuận của mình. Một số vấn đề thường gặp như sau:

- Quy trình sản xuất không hiệu quả, có nhiều lãng phí về thời gian, nguyên liệu, nhân công, v.v.
- Sản phẩm không đạt chất lượng mong muốn, có nhiều lỗi, khiếm khuyết, phải sửa chữa hoặc trả lại.
- Không có sự linh hoạt và thích ứng với thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, dẫn đến mất cơ hội kinh doanh.
- Không có sự đổi mới, sáng tạo và cải tiến liên tục, dẫn đến sự lạc hậu và bị bỏ rơi.
- Không có sự tham gia và cam kết của nhân viên, dẫn đến sự thờ ơ, chán nản và năng suất thấp.

Phần 3. Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN là dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả và uy tín, dựa trên triết lý Kaizen của người Nhật Bản. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp cải thiện liên tục các hoạt động và quy trình sản xuất, nhằm tăng cường hiệu suất, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dịch vụ này cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp cải tiến phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của Kaizen, như 5S, PDCA, TPM, JIT, Poka Yoke, Kanban, v.v. Dịch vụ này cũng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải tiến, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Dịch vụ này cũng bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải tiến tiếp theo và duy trì sự cải tiến liên tục.

Phần 4. Những lợi ích của dịch vụ
Việc sử dụng dịch vụ tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, như:

- Tăng cường hiệu suất và năng suất sản xuất, bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc, loại bỏ các hoạt động không cần thiết, tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, bằng cách giảm thiểu các lỗi, khiếm khuyết, phải sửa chữa hoặc trả lại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tăng uy tín thương hiệu.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh, bằng cách có sự linh hoạt và thích ứng với thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
- Tạo ra sự đổi mới, sáng tạo và cải tiến liên tục, bằng cách khuyến khích sự tham gia và cam kết của nhân viên, tạo ra một văn hóa cải tiến không ngừng, tìm kiếm và thực hiện các cải tiến nhỏ, từng bước một.

 

Phần 5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN gồm có 5 bước chính, là:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và mục tiêu cần cải tiến của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ ký hợp đồng tư vấn, xác nhận phạm vi, thời gian, chi phí và các điều khoản khác của dịch vụ.

Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, quan sát, phỏng vấn và thu thập dữ liệu về các hoạt động và quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu, tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, lãng phí và thiếu sót trong quản lý và sản xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả đánh giá và phân tích cho doanh nghiệp, cũng như đề xuất các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải tiến.

Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải tiến.
Tại bước này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp cải tiến phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của Kaizen, như 5S, PDCA, TPM, JIT, Poka Yoke, Kanban, v.v. Chúng tôi sẽ trình bày và thuyết phục doanh nghiệp về tính khả thi, hiệu quả và lợi ích của các giải pháp cải tiến. Sau đó, chúng tôi sẽ thống nhất với doanh nghiệp về các giải pháp cải tiến sẽ được triển khai, cũng như các chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả.

Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải tiến.
Tại bước này, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải tiến, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để áp dụng thành công các giải pháp cải tiến. Chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá kết quả của các giải pháp cải tiến, bằng cách sử dụng các số liệu, biểu đồ, bảng số liệu, v.v. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các phản hồi, gợi ý và khuyến nghị để cải thiện và duy trì các giải pháp cải tiến.

Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải tiến liên tục.
Tại bước này, chúng tôi sẽ bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải tiến tiếp theo và duy trì sự cải tiến liên tục cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải tiến. Chúng tôi sẽ đề xuất các hướng cải tiến tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự cải tiến liên tục, bằng cách cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

Phần 6. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, mục tiêu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một ví dụ về thời gian thực hiện dịch vụ cho một doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 50 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực may mặc:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn. Thời gian: 1 tuần.
Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Thời gian: 2 tuần.
Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải tiến. Thời gian: 1 tuần.
Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải tiến. Thời gian: 3 tháng.
Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải tiến liên tục. Thời gian: 1 tuần.

Tổng thời gian thực hiện dịch vụ: Khoảng 4 tháng.

Phần 7. Kết quả bàn giao
Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn Cải tiến năng suất KAIZEN bao gồm:

- Các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải tiến.
- Các hướng cải tiến tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp.
- Các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì sự cải tiến liên tục.
- Các dịch vụ hỗ trợ, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc