TUYỂN DỤNG

 

Để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Viện MasterSkills cần bổ sung những vị trí nhân sự như sau:

1/ Phó Phòng Học Vụ / Deputy Student Affairs Manager

Mô tả công việc

- Quản lý công tác học vụ, tổ chức lớp học và báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Học Vụ và Ban Lãnh Đạo
- Cùng Trưởng phòng Học vụ hoạch định và triển khai công tác học vụ, tổ chức lớp học và giải quyết các vấn đề liên quan đến học viên
- Quản lý đội ngũ thường trực từ 12-20 nhân viên

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm quản lý về dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý vận hành
- Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên

 

2/ Phó Phòng Kinh doanh & Tiếp thị / Deputy Sales & Marketing Manage

Mô tả công việc

- Cùng cấp trên (trưởng phòng) quản lý Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tiếp thị cụ thể cho cả năm và từng quý
- Cùng đội ngũ nhân viên thực hiện thành công kế hoạch cụ thể này
- Trực tiếp triển khai thực hiện một số công việc về sales và marketing

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công việc sales, marketing, truyền thông
- Có kinh nghiệm về sales & markeing trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

 

3/ Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp / Account Manager

Mô tả công việc

- Quản lý nhóm khách hàng doanh nghiệp là đối tác đào tạo in-house của Viện MasterSkills
- Tìm kiếm, phát triển và phụ trách các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo
- Trực tiếp giao dịch với lãnh đạo của các doanh nghiệp để đàm phán về hợp đồng đào tạo
- Tư vấn về giải pháp đào tạo cụ thể và khả thi cho từng khách hàng doanh nghiệp

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh / nhân sự / bán hàng / kỹ năng mềm
- Có ít nhất 03 kinh nghiệm làm sales trực tiếp cho các khách hàng doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm về sales & markeing trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên
- Có khả năng giao dịch tiếng Anh tốt; ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc