TƯ VẤN
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
(enterprise re-organizing)

 


Phần 1. Giới thiệu dịch vụ

Bạn có muốn doanh nghiệp của bạn vượt qua khủng hoảng, khôi phục sức mạnh, và tăng trưởng bền vững?
Bạn có đang gặp khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát các khoản chi phí, nợ nần, và rủi ro trong doanh nghiệp của bạn?
Bạn có cần một người đồng hành chuyên nghiệp, nhiệt tình, và có kinh nghiệm để giúp bạn tái cấu trúc doanh nghiệp của bạn?

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp uy tín, chất lượng, và hiệu quả. Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, và nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích, đánh giá, và đề xuất những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

Phần 2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp

Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thích ứng và vượt qua được những khó khăn và biến động của thị trường. Một số vấn đề thường gặp của doanh nghiệp là:

- Chi phí hoạt động cao, lãng phí, và không hiệu quả.
- Nợ nần nặng nề, khó thanh toán, và dễ bị phá sản.
- Rủi ro cao, khó kiểm soát, và dễ bị mất uy tín.
- Cấu trúc công ty phức tạp, trùng lắp, và thiếu tổ chức.
- Chiến lược kinh doanh mơ hồ, không phù hợp, và không bền vững.
- Nhân sự thiếu năng lực, đoàn kết, và cam kết.
- Thông tin quản lý thiếu chính xác, kịp thời, và tin cậy.

Những vấn đề trên có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp, như:

- Mất đi lợi thế cạnh tranh, thị phần, và doanh thu.
- Mất đi niềm tin, uy tín, và sự hài lòng của khách hàng.
- Mất đi sự hòa hợp, đoàn kết, và năng lực của nhân sự.
- Mất đi sự phát triển, đột phá, và bền vững của doanh nghiệp.

Phần 3. Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi là một quá trình hợp tác giữa chúng tôi và bạn để giúp bạn tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp, và bền vững. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ sau:

- Tư vấn phân tích và đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, và rủi ro của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, nợ nần, tài sản, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các rủi ro liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn xác định và thiết lập lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn thiết kế và thực hiện lại cấu trúc công ty của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: cấu trúc tổ chức, cấu trúc tài chính, cấu trúc quản trị, cấu trúc phân phối, cấu trúc sản phẩm, cấu trúc dịch vụ, và các cấu trúc khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn cải thiện và tối ưu hóa quy trình hoạt động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình tài chính, quy trình nhân sự, quy trình quản lý chất lượng, quy trình quản lý rủi ro, và các quy trình khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm: cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp, cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

Phần 4. Những lợi ích của dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Có một chiến lược kinh doanh rõ ràng, khoa học, và phù hợp với thực tế, giúp bạn định hướng và hướng dẫn cho doanh nghiệp của bạn.
- Có một cấu trúc công ty gọn nhẹ, hợp lý, và hiệu quả, giúp bạn giảm chi phí, tăng năng lực, và cải thiện quản trị.
- Có một quy trình hoạt động tối ưu, giúp bạn nâng cao hiệu quả, chất lượng, và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Có một hệ thống thông tin quản lý chính xác, kịp thời, và tin cậy, giúp bạn ra quyết định nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả.
- Có một đội ngũ nhân sự năng lực, đoàn kết, và cam kết, giúp bạn tạo ra sự hòa hợp, động lực, và năng suất trong doanh nghiệp.

Phần 5. Quy trình thực hiện tư vấn

Quy trình thực hiện tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 5 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và thu thập các thông tin cần thiết về tình hình tài chính, hoạt động, và rủi ro của doanh nghiệp của bạn.


- Bước 2: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, và rủi ro của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, khoa học, và khách quan để đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, và rủi ro của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, nợ nần, tài sản, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các rủi ro liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


- Bước 3: Xác định và thiết lập lại chiến lược kinh doanh và cấu trúc công ty của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định và thiết lập lại chiến lược kinh doanh và cấu trúc công ty của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn thiết kế và thực hiện lại cấu trúc công ty của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: cấu trúc tổ chức, cấu trúc tài chính, cấu trúc quản trị, cấu trúc phân phối, cấu trúc sản phẩm, cấu trúc dịch vụ, và các cấu trúc khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


- Bước 4: Cải thiện và tối ưu hóa quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn cải thiện và tối ưu hóa quy trình hoạt động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình tài chính, quy trình nhân sự, quy trình quản lý chất lượng, quy trình quản lý rủi ro, và các quy trình khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


- Bước 5: Đánh giá và cải tiến quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá và cải tiến quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp của bạn, bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh quy trình hoạt động theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Phần 6. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: quy mô, lĩnh vực, mục tiêu, và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, độ phức tạp và khả năng thực hiện của quy trình tái cấu trúc, và sự hợp tác và hỗ trợ của các bên liên quan trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả, trong khoảng thời gian từ **3 tháng đến 9 tháng**.

Phần 7. Kết quả bàn giao

Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

- Một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính, hoạt động, và rủi ro của doanh nghiệp của bạn trước và sau khi tái cấu trúc, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, nợ nần, tài sản, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các rủi ro liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Một bản tóm tắt về chiến lược kinh doanh và cấu trúc công ty mới của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Một bản trình bày về quy trình hoạt động mới của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình tài chính, quy trình nhân sự, quy trình quản lý chất lượng, quy trình quản lý rủi ro, và các quy trình khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Một bộ tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc thực hiện quy trình hoạt động mới của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các biểu mẫu, bảng tính, biểu đồ, mô hình, và các công cụ khác hỗ trợ cho việc phân tích, đánh giá, thiết kế, lập kế hoạch, và triển khai quy trình hoạt động của doanh nghiệp của bạn.
- Một báo cáo tổng kết về kết quả, bài học, và giải pháp cải tiến của quy trình hoạt động mới của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các số liệu, biểu đồ, và phân tích về kết quả đạt được, các nhận xét, đánh giá, và khuyến nghị về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức của quy trình hoạt động của doanh nghiệp của bạn, và các đề xuất, gợi ý, và hướng dẫn về cách cải tiến, điều chỉnh, và duy trì quy trình hoạt động của doanh nghiệp của bạn.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc