GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
(CIO - CHIEF INFORMATION OFFICER)

 

Giám đốc Thông tin (CIO) hoặc Giám đốc CNTT (IT) là một chức vụ thường được trao cho các nhà quản lý cấp cao nhất trong một doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin và các hệ thống máy tính hỗ trợ các mục tiêu doanh nghiệp.

CIO chịu trách nhiệm về một số vai trò: Đầu tiên và quan trọng nhất, CIO phải hoàn thành vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh chuyên môn IT họ còn phải nắm rõ mô hình quản trị kinh doanh của tổ chức. Họ đưa ra các quyết định hành pháp liên quan đến những mảng như: Mua sắm thiết bị CNTT từ các nhà cung cấp hoặc thiết kế ra các hệ thống mới. Lên các kế hoạch bao gồm việc xây dựng chính sách và đảm bảo thực thi và tuân thủ, lập định hướng chiến lược, lập ngân sách, tìm kiếm đánh giá và chọn lựa đối tác hay nhà cung cấp, tổ chức triển khai dự án, thuê mướn hoặc đào tạo nguồn lực IT.

Khoá học CIO tại Viện Masterskills sẽ cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT cấp cao những kiến thức cốt lõi về kỹ năng quản trị CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty qua chương trình CIO. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình CIO sẽ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin có thêm phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động hệ thống IT trong tổ chức doanh nghiệp tốt nhất...Chương trình được biên soạn và phát triển dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn quản lý Công nghệ thông tin (IT) của IT Manager/ CIO các tập đoàn Tài Chính, Sản Xuất và Thương mại đa quốc gia tại Việt Nam, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Với sự khảo cứu tài liệu đào tạo danh tiếng khác của các CIO, đối tác đào tạo nước ngoài trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo IT.

Mục tiêu đào tạo

i. Cải thiện năng lực người quản lý IT bằng những hiểu biết kiến thức về vai trò các hoạt động của một CIO như thế nào.
ii. Đánh giá sự khác nhau của cách quản lý và cách chọn lựa, xây dựng mô hình tổ chức IT hiệu quả cao.
iii. Hiểu được các mô hình chiến lược kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược công nghệ thông tin riêng để hỗ trợ doanh nghiệp.
iv. Quản lý xu hướng công nghệ tốt hơn bằng việc truyền thông và các bài thực hành đổi mới tổ chức của nhà lãnh đạo IT.
v. Hiểu biết các mô hình thực tiễn quản lý tốt nhất CNTT trong các tập đoàn toàn cầu hiện nay.

Đối tượng học viên

 i. Giám đốc/ Phó giám đốc trung tâm IT (IT Director/ CIO)
ii. Quản lý IT cao cấp (IT Senior Manager)
iii. Trưởng/ Phó phòng IT (IT Manager)
iv. Người phụ trách dự án CNTT (IT Project Manager)
v. Các nhà hoạch định chiến lược CNTT trong doanh nghiệp
vi. Những ai có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo IT trong tương lai (CIO)

Nội dung chương trình

Module01: Vai Trò & Hồ Sơ Năng Lực CIO
- Vai trò CIO trong doanh nghiệp.
- Những công việc và cách làm của CIO.
- Các yêu cầu và chức năng đặc biệt.
- Các vấn đề đối mặt hàng ngày của CIO.
- Quan hệ giữa CIO & CEO, CFO
- Kiến thức nền tảng CIO
- Xây dựng thương hiệu cá nhân CIO
- Hồ sơ năng lực của CIO

Module02: Quản Trị & Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
- Chân dung và vai trò lãnh đạo doanh nghiệp
- Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
- Mô hình quản trị tập đoàn
- 4 Chức năng quản trị doanh nghiệp
- Những nguyên tắc quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp
- Quản lý theo mục tiêu & Quản lý theo quy trình
- Sự khác biệt giữa quản trị & lãnh đạo doanh nghiệp
- Quản trị tổ chức IT hỗ trợ mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

Module03: Lãnh Đạo Bản Thân - Cấp Trên - Đồng Cấp - Thuộc Cấp
- Thiết lập quyền lực & Sự ảnh hưởng
- Xây dựng mối quan hệ & Lòng tin lãnh đạo
- 5 Cấp độ lãnh đạo
- Nguyên tắc lãnh đạo cấp trên
- Phát triển năng lực lãnh đạo bản thân
- Hoàn thiện lãnh đạo đồng cấp
- Nguyên tắc lãnh đạo cấp dưới

Module04: Chiến Lược IT & Chiến Lược Kinh Doanh
- Xác định các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh
- Xác định mục tiêu chiến lược IT
- Tầm nhìn, nhiệm vụ IT và nhu cầu kinh doanh
- Kiểm tra năng lực IT
- Kiến trúc doanh nghiệp
- Tiêu chuẩn IT
- Lộ trình chiến lược IT hỗ trợ chiến lược kinh doanh
- Triển khai và quản trị chiến lược IT
- Nghiên cứu tình huống chiến lược IT điển hình

Module05: Quản Trị Ngân Sách & Tài Chính Cho CIO
- Lập kế hoạch ngân sách IT
- Quản lý ngân sách
- Quản lý danh sách hồ sơ dự án
- Thu hồi vốn đầu tư IT (ROI)
- Đánh giá lựa chọn dự án
- 3 Cách để kiểm soát ngân sách IT
- Tính phí dich vụ IT (Charge back)

Module06: Quản Trị Dự Án IT Thành Công
- Cấu trúc quản lý dự án IT
- Các dự án chiến lược IT
- Dự án tư vấn & Dự án phát triển
- 6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công
- Xây dựng mối quan hệ trong quản trị dự án
- Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
- Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp
- Cách sắp lịch tích hợp nhiều dự án IT hiệu quả
- Kiểm soát rủi ro trong dự án IT

Module07: Lãnh Đạo Sự Thay Đổi
- Các quy mô thay đổi công nghệ
- Nguyên tắc cơ bản để kiểm soát sự thay đổi công nghệ
- Kiểm soát phản ứng của khách hàng nội bộ
- Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi
- Chiến thuật để quản lý và xoa dịu khi có sự thay đổi
- Quy trình 7 bước để thay đổi
- Triển khai sự thay đổi

Module08: Quản Lý Dịch Vụ IT
- Các lợi ích của mô hình dịch vụ IT
- Cách chuyển đổi Cost Center thành Service Center và Value Center
- Quản lý dịch vụ khách hàng Front office
- Quản lý mức cam kết dịch vụ IT
- Quản lý vận hành Back office
- 10 Quy trình cốt lõi trong mô hình dịch vụ
- Đo lường tính hiệu quả của dịch vụ IT

Module09: Quản Trị An Toàn & Bảo Mật Thông Tin
- Chính sách an toàn thông tin
- Tổ chức an toàn thông tin
- Quản lý tài sản
- Đảm bảo an toàn tài nguyên con người
- Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường
- Quản lý truy cập
- Tiếp nhận, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin
- Quản lý các sự cố an toàn thông tin

Module10: Quản Trị - Rủi Ro Và Tuân Thủ (GRC)
- Thiết lập quy trình quản trị IT
- Quy trình đánh giá rủi ro IT
- Ma trận phân tích & Giám sát mức rủi ro IT
- Các kế hoạch giám mức rủi ro IT
- Kế hoạch đảm bảo hệ thống vận hành liên tục
- Quản lý tuân thủ IT
- Nguyên tắc tuân thủ IT
- Các thủ tục đảm bảo tuân thủ IT

Module11: Lãnh Đạo Tổ Chức IT & Dịch Vụ Thuê Ngoài
- Các mô hình tổ chức IT theo xu hướng dịch vụ
- Đánh giá & Tái cấu trúc tổ chức IT
- Quản lý các nhóm chức năng
- Thuê ngoài nhân sự IT
- Thiết lập và cải tiến mục tiêu hoạt động cho tổ chức IT
- Quan hệ đối tác và quản lý dịch vụ thuê ngoài
- Hệ thống báo cáo IT & KPI

Module12: Xu Hướng Công Nghệ Mới
- 3 Giai đoạn phát triển công nghệ
- Cloud Computing
- Social Networking
- Mobility
- Internet of Things
- Big Data
- Nắm bắt xu hướng công nghệ hiện tại


Tài liệu học: Bộ giáo trình chuẩn của học viện (Tiếng Việt).

C.I.O Templates

  • Mô hình kiến trúc doanh nghiệp

  • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược

  • 20 Kế hoạch quản lý dự án

  • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí

  • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ

  • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin

  • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ

  • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT

  • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT

  • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT  Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân
iii. Làm bài tập nhóm và thuyết trình đề tài

 

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 25 hv/ lớp.
Học phí:  14.500.000 VNĐ/ hv (đăng ký theo nhóm học tại MasterSkills) - ( 75.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


  Download hồ sơ giới thiệu học viện Masterskills 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc