GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(CIO)


Giới thiệu chương trình

Công cụ công nghệ thông tin (CNTT) đang được các nhà lãnh đạo, quản lý CNTT (CIO/ IT Director/ IT Manager) ứng dụng triển khai rộng rãi trong quá trình cải tiến và hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh. Song làm thế nào để triển khai cũng như điều hành hoạt động IT một cách khoa học, hiệu quả nhất: Hiểu được và làm chủ xu hướng công nghệ; Đầu tư công nghệ, tiết kiệm ngân sách và phù hợp chiến lược kinh doanh; Đạt được chất lượng kết quả dự án triển khai như kỳ vọng; Nắm bắt quản trị thay đổi theo lộ trình đặt ra,..v.v.

Khóa học "Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin" của viện Masterskills giúp học viên biết cách làm thế nào để leo lên nấc thang lãnh đạo CNTT trong tổ chức doanh nghiệp, để trở thành một người có ảnh hưởng kinh doanh, người ra quyết định và thậm chí là trở thành Giám đốc điều hành với các nội dung hướng dẫn chi tiết.
- Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và vai trò CIO
- Tạo và lập kế hoạch chiến lược CNTT dài hạn tạo thành chuỗi giá trị
- Nói về thông tin, không phải công nghệ...
- Tìm hiểu, học và nói ngôn ngữ kinh doanh theo bản năng
- Cách thức tổ chức và quản trị hệ thống CNTT bài bản trong các tập đoàn lớn..
- Học cách đi chung với CFO..
- Hình thành khung quản lý vai trò CIO...

  Mục tiêu đào tạo

i. Trang bị các kiến thức cần thiết, đầy đủ và toàn diện nhất cho một nhà quản lý CNTT – C.I.O chuyên nghiệp.
ii. Nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức, con người, công nghệ, quy trình chính sách, hoạt động hàng ngày.
iii. Xây dựng các định hướng và dự án chiến lược CNTT đi với chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
iv. Kiểm soát kết quả và tiến trình hoạt động của toàn bộ tổ chức bằng việc ứng dụng và triển khai các dự án như thiết kế, xây dựng hệ thống, ứng dụng CNTT tổng thể.
v. Xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo và quản trị CNTT thành công.

  Đối tượng học viên

i.  Trưởng phòng IT (IT Manager)
ii. Phó phòng IT (IT Assistant Manager)
iii. Trưởng nhóm IT (IT Team Leader)
iv. Nhân viên quản trị IT (IT Administrator)
v. Nhân viên giám sát hệ thống (IT Supervisor)
vi. Những người có mong muốn trở thành một "Giám đốc Công nghệ thông tin" (CIO) trong tương lai.

  Nội dung chương trình


 
Module1: Vai trò CNTT & CIO Trong Doanh Nghiệp
- CIO là ai ?
- Thảo luận về vai trò của CIO.
- Phạm vi hoạt động của CIO trong các tổ chức.
- Những công việc và cách làm của CIO.
- Các yêu cầu và chức năng đặc biệt.
- Tại sao cần CIO? Doanh nghiệp nào cần CIO.
- Các vấn đề đối mặt hàng ngày của CIO.
- Quan hệ giữa CIO & CEO, CFO
- Kiến thức nền tảng của CIO

Module2: Chiến Lược IT & Chiến Lược Kinh Doanh
- Phân biệt chiến lược IT và chiến lược thông tin
- Phạm vi và các mức chiến lược IT trong doanh nghiệp
- Các thành phần cấu tạo nên chiến lược IT
- Quy trình tạo ra một chiến lược công nghệ hoàn hảo
- Xác định các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh
- Ánh xạ lộ trình chiến lược IT hỗ trợ chiến lược kinh doanh
- Triển khai và quản trị chiến lược IT
- Nghiên cứu tình huống chiến lược IT điển hình

Module3: Ngân Sách IT & Tài Chính Cho CIO
- Các vấn đề trong quản lý ngân sách tổ chức IT hiện nay
- Những điều CIO cần biết về ngân sách vận hành IT
- Những kỹ năng thuyết phục dự án đầu tư dành cho CIO
- 7 Thành phần quan trọng của ngân sách đầu tư dự án IT
- Quản lý ngân sách thuê ngoài hiệu quả
- 3 Cách để kiểm soát ngân sách IT
- Những gì CIO cần biết trong bản cân đối kế toán (Balance sheet)

Module4: Tổ Chức Triển Khai & Lãnh Đạo Dự Án IT
- 6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công
- Xây dựng mối quan hệ trong quản trị dự án
- 5 Yếu tố quan trọng để tạo 1 nhóm dự án xuất sắc
- Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
- Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp
- Truyền thông trong dự án
- Cách tạo và sắp lịch dự án hiệu quả
- Những yếu tố rủi ro trong dự án IT

Module5: Lãnh Đạo Sự Thay Đổi Công Nghệ
- Tại sao quản trị sự thay đổi luôn gặp khó khăn
- Nguyên tắc cơ bản để kiểm soát sự thay đổi công nghệ
- Kiểm soát phản ứng của khách hàng nội bộ
- Chiến thuật để quản lý và xoa dịu khi có sự thay đổi
- Quy trình 8 bước quản trị thay đổi của Kotter

Module6: Bảo Mật Thông Tin Doanh Nghiệp
- Chính sách an toàn thông tin
- Tổ chức an toàn thông tin
- Quản lý tài sản
- Đảm bảo an toàn tài nguyên con người
- Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường
- Quản lý truyền thông và điều hành
- Quản lý truy cập
- Tiếp nhận, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin
- Quản lý các sự cố an toàn thông tin
- Quản lý sự liên tục của hoạt động kinh doanh
- Sự tuân thủ

Module7: Quản Trị Rủi Ro Công Nghệ
- Rủi ro trong hoạt động của tổ chức IT là gì
- Các hình thức quản lý rủi ro
- Quy trình đánh giá rủi ro IT
- Ma trận phân tích & Giám sát mức rủi ro IT
- Các kế hoạch giám mức rủi ro IT
- Kế hoạch khôi phục và đảm bảo hệ thống liên tục

Module8: Quản Lý Năng Lực Tổ Chức IT
- Các mô hình tổ chức IT theo xu hướng dịch vụ
- Cơ chế vận hành tổ chức IT chuyên nghiệp
- Những điều CIO cần biết khi thành lập các nhóm chức năng
- Đánh giá năng lực bộ phận IT
- Những dấu hiệu cơ hội tái cấu trúc tổ chức IT
- Cài đặt mục tiêu và cải tiến mục tiêu cho tổ chức IT
- Xây dựng mối quan hệ và lãnh đạo dịch vụ bên ngoài

Module9: Tổ Chức IT Theo Mô Hình Dịch vụ
- Giới thiệu về ITIL & ITSM
- Thực trạng các tổ chức IT hiện nay
- Lợi ích của mô hình dịch vụ
- Chuyển đổi Cost center thành Service center
- Các thành phần để cấu thành một dịch vụ
- Các bước vận hành của một tổ chức dịch vụ IT
- 10 Quy trình cốt lõi trong mô hình dịch vụ

Module10: Xu Hướng Công Nghệ Mới
- 3 Giai đoạn phát triển công nghệ
- Cloud Computing
- Social Networking
- Mobility
- Internet of Things
- Big Data
- Nắm bắt xu hướng công nghệ trong năm

Module11: Lãnh Đạo Bản Thân & Đồng Cấp
Lãnh đạo bản thân

- Giới thiệu - khuôn khổ lãnh đạo CNTT
- Bí mật của các nhà lãnh đạo công nghệ thành công
- Cơ hội lãnh đạo và hồ sơ cá nhân
- Cảm xúc trí tuệ
Lãnh đạo đồng cấp
- Hồ sơ lãnh đạo
- Xây dựng ảnh hưởng

Module12: Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Tổ chức IT
- Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
- Mô hình quản trị tập đoàn
- Các chức năng quản trị doanh nghiệp
- Các bước thành lập một tổ chức
- Những nguyên tắc quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp
- Quản lý theo mục tiêu & quản lý theo quy trình

Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 25 hv/ lớp.
Học phí: 14.500.000 VNĐ/ hv (đăng ký theo nhóm học tại MasterSkills) - ( 75.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


  Download hồ sơ giới thiệu học viện Masterskills 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc